Iva HLADÍKOVÁ

Bakalářská práce

Obec, kraj - působnost samostatná a přenesená

Municipality and Region - Separate and Delegated Competence
Anotace:
Moje práce je zaměřena na rozsah samostatné a přenesené působnosti obce a kraje. Nejdříve popisuji základní pojmy, jako jsou veřejná správa, státní správa a samospráva. Podrobněji se pak zabývám právní úpravou územní samosprávy. Zejména se tedy zaměřuji na okruhy záležitostí, které spadají do samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků. S těmito činnostmi rovněž souvisí institut …více
Abstract:
My work is focused on the separated and delegated activities of municipalities nad counties. First, I describe the basic concepts, such as public administration, state administration and self administration. Detail is concerned with local government legislation. In particular, the focus is on issues of matters that fall within the delegated and separated activities of municipalities and counties. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Iva. Obec, kraj - působnost samostatná a přenesená. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8z1hen 8z1hen/2
9. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.