Bc. Josefína Weberová

Bachelor's thesis

Anizotropie hornin deformovaných vysokorychlostním rotačním střihem

Anisotropy of rocks deformed by high-speed rotary shearing
Anotácia:
Náplní této bakalářské práce bylo změřit anizotropii magnetické susceptibility (AMS) na vzorcích deformovaných v přístroji Low-to-High Velocity Rotary Shear Friction Apparatus (LHVR). Tyto vzorky byly poskytnuty Taiwanskou National Central University. Jelikož byly tyto vzorky atypické svou velikostí a charakterem pro běžné měření AMS, bylo v první fázi nutné přijít s metodikou, která by spolehlivě …viac
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to measure the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) on samples sheared by Low-to-High Velocity Rotary Shear Friction Apparatus (LHVR). These samples were provided by the National Central University of Taiwan. The goal was to develop a suitable methodology for the accurate measurements of such atypical samples and subsequently acquire patterns from the results …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. Václav Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta