Mgr. Šárka Machálková Kofroňová

Diplomová práce

Specifika přestupu dětí s narušenou komunikační schopností z mateřské školy do základní školy

Specifics of transfer of children with impaired communication ability from kindergarten to elementary school
Anotace:
Diplomová práce „Specifika přestupu dětí s narušenou komunikační schopností z mateřské do základní školy“ pojednává o vývoji předškolního a mladšího školního dítěte s narušenou komunikační schopností, konkrétně symptomatickými poruchami řeči a dyslalií. Popisuje také potíže, které mohou tyto děti provázet během docházky do předškolního či školního zařízení. Čtenář se seznamuje také s pojmy školní zralost …více
Abstract:
The diploma thesis “The specifics of moving children with communication disorders from kindergarten to primary school” deals with the development of preschool-age as well as early school-age children with communication disorders, specifically with symptomatic speech impairments and dyslalia. The thesis also describes problems which such children can face during their preschool and school attendance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta