Bc. Radim TRUNKÁT

Diplomová práce

Termokamera

Infrared camera
Anotace:
Tato diplomová práce na téma Termokamera je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou část. V první části se budeme zabývat popisem termokamery a principem jejího fungování. V následující praktické části je vypracována analýza kurikula a jsou zde také uvedeny experimenty, které s termokamerou můžeme provádět. Najdeme zde také pracovní listy pro žáky a metodické pokyny pro učitele na základních …více
Abstract:
This thesis is divided in two parts ? theoretical part and practical part. In the first part we will focus on describing thermocamera and the how it works. There is analysis of curriculum in the second part. In this part are experiments, which we can practice with thermocamera. We can also find there practice lists for pupils and methodical advices for teachers in the elementary and high schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Libuše Švecová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRUNKÁT, Radim. Termokamera. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Učitelství Fyziky - Geografie pro střední školy