RNDr. František Blahoudek

Doctoral thesis

Automata for Formal Methods: Little Steps Towards Perfection

Automata for Formal Methods: Little Steps Towards Perfection
Anotácia:
Jako vhodná reprezentace jazyků nekonečných slov jsou ω-automaty hojně využívány ve formálních metodách. Obzvlášťe algoritmy, které analyzují systémy vykazující nekonečné chování, často spoléhají na ω-automaty. Díky efektivním algoritmům pro průnik, sjednocení a test prázdnosti reprezentovaných jazyků pro různé třídy ω-automatů jsou tyto automaty vhodné pro metody ověřování modelu se specifikací zadanou …viac
Abstract:
As ω-automata are a convenient representation of languages of infinite words, they are widespread in the area of formal methods; many algorithms that analyze systems with infinite behaviours rely on ω-automata. The efficient algorithms for the intersection, union, and emptiness checking for various classes of ω-automata made them appealing for model checking of properties expressed as ω-regular languages …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Orna Kupferman, Prof. Christel Baier

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / odbor:
Informatics (4-years) / Informatics