Bc. Kateřina Capoušková

Bakalářská práce

Tělo a tělesnost v díle Fridy Kahlo z pohledu genderové teorie Iris Marion Young

Body and embodiment in the work of Frida Kahlo analyzed through gender theory by Iris Marion Young
Anotace:
Práce analyzuje tělo a tělesnot v díle mexické malířky Fridy Kahlo z pohledu teorie Iris Marion Young, již představila v textu „Throwing Like a Girl“. Young ve své práci propouje dva teoretické koncepty – antiesencialistickou teorii genderu a fenomenologickou analýzu. První teoretická část práce se zbývá ukotvením teoretických východisek Iris Marion Young a jejich rozšířením o estetické principy, které …více
Abstract:
This paper analyses body and corporeality in works of Mexican artist Frida Kahlo from the view of Iris Marion Young which she has introduced in the text „Throwing Like a Girl“. Young connects two theoretical concepts in this work – antiesencialist theory of gender and phenomenological analysis. The first theoretical part of the paper is occupied by anchoring Young´s theoretical starting points, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Závorková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Genderová studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.