Bc. Diana Doležalová

Bakalářská práce

Vliv spánkové deprivace na empatii.

The influence of sleep deprivation on empathy.
Anotace:
Tato práce je návrhem výzkumného projektu pro studium vztahu zrcadlového systému a empatie, a to na základě vlivu spánkové deprivace na danou strukturu a konstrukt. V teoretické části je popsán současný stav poznání v oblasti spánkové deprivace, empatie a zrcadlového systému. Součástí práce je i výpis metod, kterými jsou dané jevy a konstrukty měřeny, a to z důvodu možnosti výzkumný projekt dále rozšiřovat …více
Abstract:
This thesis is a proposal of a research project for further study of a relationship between mirror neuron system and empathy. The research is based on a hypothesis of an influence of sleep deprivation on the mirror neuron system and this construct. In the theoretical part is described up to date research in sleep deprivation, empathy and mirror neuron system. The thesis also includes overview of methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Kropáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma