Artem Mazur

Bachelor's thesis

Motivace návštěvníků památek regionálního a národního významu: komparace hradů Loket a Karlštejn

Motivation of regional and national heritage visitors: the comparison of the Loket Castle and the Karlštejn Castle
Abstract:
Jedním z důležitých aspektů kulturního dědictví je jeho propojení s vytvářením národní a regionální identity. Cílem práce je komparace motivace návštěvníků památek národního a regionálního významu, a to na základě výzkumu provedeného na hradě Loket a jeho porovnání s daty získanými z šetření na hradě Karlštejn. Komparace byla provedena ve čtyřech oblastech -- územní zdroje návštěvnosti, asociace a …more
Abstract:
One of the important aspects of cultural heritage is its interconnection with forming of national and regional identity. The task of the paper is a comparison of the motivation of regional and national heritage visitors, on the basis of researches at the Loket Castle and the Karlštejn Castle. The comparison was done in four fields -- territorial sources of visitors, associations, getting information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: Miroslav Karlíček
  • Reader: Jitka Černá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32270

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management