Bc. Lucie Nožičková

Diplomová práce

Prostorová diferenciace vybraných onemocnění a příčin úmrtí v České republice

Spatial differentiation of selected diseases and causes of death in Czech republic
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje vybraným onemocněním a příčinám úmrtí v České republice. Sleduje situaci v České republice ve srovnání s vybranými státy Evropy z hlediska různých ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Sledovanými faktory jsou naděje dožití, kojenecká úmrtnost, nemoci oběhové soustavy, ischemická choroba srdeční, zhoubné novotvary, cukrovka, tuberkulóza a sebevraždy. Dále se práce …více
Abstract:
This thesis deals with selected diseases and causes of death in Czech republic. It is studied status of Czech republic in comparison with selected states of Europe in various indicators of population health status point of view. Studied indicators are life expectancy, infant mortality, diseases of circulatory system, ischemia, malignant tumour, diabetes, tuberculosis and suicides. There are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta