Bc. et Bc. Helena Rotreklová

Diplomová práce

Průřezová témata. Český jazyk a křesťanská výchova

Cross-sectional topics. Czech language and Christian education
Anotace:
Práce zkoumá možnosti využití interdisciplinárních vztahů mezi Českým jazykem a literaturou a náboženskou výchovou na základě interdisciplinárního přístupu k výuce. V práci jsou označeny předpoklady pro propojení obou předmětů na základě analýzy RVP a je definována tematika, kde se oba předměty setkávají. Způsobem realizace interdisciplinárních přesahů má být projektová výuka a práce se zabývá rovněž …více
Abstract:
The thesis explores the possibilities of interdisciplinary relations between the Czech language and literature and religious education based on an interdisciplinary approach to teaching. The thesis identified the conditions for interconnection of two objects based on analysis of RVP and there are defined issues, where the two objects meet. The method of implementation of interdisciplinary overlaps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta