Bc. Adela Vymerová

Diplomová práce

Komparace optimálních výživových hodnot v etapách života ženy

Comparison of optimal nutritional values in the stages of a woman's life
Anotace:
Diplomová práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část této práce je orientována na vymezení a definování předmětných terminologických pojmů vztahujících se ke zkoumané problematice jako je „žena“, „výživa“ a „výživové hodnoty“ a dále pak na charakteristiku dílčích životních etap ženy. Hlavním cílem je specifikace optimálních výživových hodnot (tj. energetického příjmu …více
Abstract:
The diploma thesis is composed of theoretical analytical and proposal part. Theoretical part is focused on defining terminological concepts related to studied issue as a ´woman´, ´nutritional values´ and charachteristic of women´s stages in their life. The main aim is specification of optimal nutritional values (energy intake, macronutrients, micronutrients(including the amount of fluids)) in mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c43r9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze