Mgr. Gabriel Kopeć

Diplomová práce

Úřad prezidenta v ČR a Polsku - ustanovení do funkce, postavení a kompetence

The Office of the President in the Czech Republic and Poland - an Appointment, Status and Powers
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje pravomoci, postavení a způsob volby hlavy státu dvou vybraných států – České republiky a Polské republiky. Na základě komparace právní úpravy dané problematiky obou států sleduje vztah mezi způsobem volby prezidenta a jeho postavením. Díky stručnému popisu historického vývoje v této oblasti práce poukazuje na vývojové odlišnosti instituce hlavy státu v právní …více
Abstract:
This thesis describes and analyses the powers, position and method of electing the head of state of two selected states - the Czech Republic and Poland. Based on the comparison of the legislation of both countries, this thesis monitors the relationship between the way of the presidential election and its status. With a brief description of the historical progression in this issue, thesis points to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta