Theses 

Management informačních rizik v podniku – Bc. Barbara Korábková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbara Korábková, DiS.

Bakalářská práce

Management informačních rizik v podniku

Information risk management in a company

Anotace: Práce je zaměřena na management rizik v systému řízení informační bezpečnosti podniku. Popisuje informační rizika a charakterizuje analýzu rizik. Hlavním cílem práce je analýza managementu informačních rizik a návrh řešení a opatření pro zjištěné nedostatky v konkrétním podniku.

Abstract: Bachelor thesis is focused on risk management in information security management system company. Describes information risk, and their methodology and characterizes the risk analysis. The main objective is to analyze the management of information risk and propose solutions and action for deficiencies. The work is a concrete analysis of risk for a specific company and proposals for security measures.

Klíčová slova: bezpečnost informací, informační rizika, informační bezpečnost, aktivum, hrozba, zranitelnost, riziko information security, information risk, security, asset, threat, vulnerability, risk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Zástěrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz