Sabina Schusterová

Bakalářská práce

Příčiny stresu a jeho zvládání u rodinných podnikatelů

Causes of stress and its management in case of family entrepreneurs
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem stresu u rodinných podnikatelů, jejich příčin, důsledků a způsobu jeho zvládání. Cílem práce je na základě teoreticko-metodologických východisek analyzovat příčiny stresu u rodinných podnikatelů a doporučit návrhy na zlepšení kvality života. Pomocí dotazníkového šetření a osobního rozhovoru bude zjišťováno, jaké jsou příčiny stresu u rodinných podnikatelů a jakými …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of stress in family entrepreneurs, their causes, consequences and the way of coping with it. The aim of this work is to analyze the causes of stress in family entrepreneurs and to suggest suggestions for improving the quality of life based on theoretical and methodological background. The questionnaire survey and personal interview will be investigated, what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách