Bc. Eva Hofírková, DiS.

Bakalářská práce

Exlibris v Památníku písemnictví na Moravě

Book plates (ex libris) in the Museum of literature in Moravia
Anotace:
Práce pojednává o sbírce knižních značek v Památníku písemnictví na Moravě. Charakterizuje sbírku exlibris a zároveň zkoumá činnost instituce v této oblasti. Součástí práce je vysvětlení pojmu exlibris a následné přiblížení historických souvislostí tohoto fenoménu v českých zemích. Problematika je zkoumána v několika rovinách, přičemž jádro práce tvoří informace o vybraných knižních značkách, jejich …více
Abstract:
This thesis deals with the bookplates collection in Museum of literature in Moravia. It describes the collection of bookplates and examines the activities of the institutions in this area at the same time. Part of this thesis is the explanation of bookplates and subsequent explanation of the historici context of this phenomenon in the Czech lands. The issue is examined on several levels, with the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta