Ivana Masnicová

Bachelor's thesis

Josef Valenta Mělnický. Sonda do života městského zastupitele, vinaře a skladatele 19. století

Josef Valenta Mělnický. A View to the Life of a City Councillor, Winemaker and Composer of the 19th Century
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je osobnost skladatele, vinaře, poštmistra a mělnického radního Josefa Valenty (1804-1881). Práce podává přehled o jeho životě a hudební tvorbě, kterou zasazuje do kontextu tehdejšího hudebního prostředí v Mělníku. Jádrem práce je zdokumentování Valentovy rukopisné sbírky a katalogizace té části, která je v soukromém vlastnictví jeho rodiny. Součástí práce je soupis díla …viac
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the personality of composer, winemaker, postmaster and Mělník councillor Josef Valenta (1804-1881). The work gives an overview of his life and musical work in the context of then musical ambience in Mělník. Documentation of Valenta’s handwritten collection and cataloguing of that part privately owned by his family forms the core of this work, followed by practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: Mgr. Robert Hugo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Ratolístková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory and Practice of Ancient Music