Mgr. Michaela Zmátlíková

Master's thesis

Sluchové postižení ve vztahu k sociálně-právní oblasti

Hearing impairment in relation to the Social and Legal area
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu sluchového postižení ve vztahu k sociálně-právní oblasti. Poukazuje na možnost přítomnosti klientů se sluchovým postižením při sociálně-právní intervenci příslušných orgánů. Teoretická část se věnuje sluchovému postižení ve vztahu ke slyšící společnosti a sociální oblasti podpory. Výzkumná část popisuje kvantitativní a kvalitativní šetření a interpretuje výsledky, které …more
Abstract:
The diploma Thesis deals with the topic of hearing impairment in relation to social-legal area. It points to the possibility of presence of clients with hearing impairment during the authorities social-legal intervention. The theoretical part describes the hearing impaired in the context of the hearing society and in environment of social support. Researching part of the Thesis describes quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta