Barbora DOPITOVÁ

Diplomová práce

Orální stereognozie u osob s vybranými typy narušené komunikační schopnosti

The Oral Stereognosis of people with the selected types of Communication Disorder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou orální stereognozie, která se řadí mezi diagnostické a terapeutické metody. Jedním z cílů práce je shrnout zahraniční poznatky o této metodě. Hlavním cílem praktické části práce je definovat vztah orální stereognozie s narušenou komunikační schopností, a to konkrétně s vývojovou dysfázií a dyslálií. Výzkumné šetření bylo realizováno u dětí předškolního a mladšího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with oral stereognosis issue, which ranks among the diagnostic and therapeutic methods. One of the aims of the thesis is to sum up the foreign knowledge. The main aim of the thesis's practical part is to define relation between the oral stereognosis and communication disorders, namely between the specific language disorders and the speech sound disorders. The research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOPITOVÁ, Barbora. Orální stereognozie u osob s vybranými typy narušené komunikační schopnosti. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8zsucz 8zsucz/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2014
Marklová, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.