Ondřej Procházka

Bakalářská práce

Mezinárodní turistické proudy a jejich proměna v důsledku socioekonomických vlivů

International tourist flows and thier transformation affected by social-economic aspects
Anotace:
Práce zkoumá vybrané socioekonomické vlivy a jejich dopady na mezinárodní turistické proudy. Podrobněji je analyzován dopad světové ekonomické krize v letech 2008 a 2009 na mezinárodní proudy v Evropě. Pomoci turistických příjezdů do jednotlivých států je provedeno rozřazení zemí na skupiny s odlišnou reakcí na krizi. V této souvislosti je zanalyzována je struktura přijíždějících návštěvníků. Zhodnocen …více
Abstract:
The thesis examines selected socio-economic influences and their impacts on international tourist flows. The impact of the global economic crisis in the years 2008 and 2009 on international flows in Europe is analysed in more detail. Using tourist arrivals are countries divided into groups with a different reaction. The structure of incoming visitors is also analysed. The influence of the data collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch