Zuzana TOGNEROVÁ

Bakalářská práce

Farmaceutická výroba a její vliv na životní prostředí

Pharmaceutical production and its impact on the environment
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vyuţití chemických látek a přípravků ve farmaceutické výrobě včetně platné legislativy, dále se věnuje problematice znečištění ţivotního prostředí farmaky a detekčním systémům vyuţívaných ke stanovení genotoxicity. Hlavním cílem praktické části bylo teoretické i experimentální zvládnutí Amesova miniaturizovaného fluktuačního testu na standardních látkách (NaN3, 4-NPDA …více
Abstract:
This thesis is focused on the using of chemicals in pharmaceutical production, including appliable legislation, also deals with the issue of environmental pollution drugs and detection systems used to determine genotoxicity. The main aim of the work was theoretical and experimental mastering the Ames miniaturized fluctuation test standard substances (NaN3, 4-NPDA) and the detection of genotoxic effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOGNEROVÁ, Zuzana. Farmaceutická výroba a její vliv na životní prostředí. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta