Viktor Muchin

Master's thesis

Regionálna zahraničná politika a vplyv Číny v oblasti Juhovýchodnej Ázie v 21. storočí so zameraním sa na Filipíny a Laos

Regionální zahraniční politika a vliv Číny v oblasti Jihovýchodní Asie v 21. století se zaměřením na Filipíny a Laos
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza reakce dvou států Jihovýchodní Asie- Laosu a Filipín na zahraniční působení a vliv Číny v tomto regionu. Práce se člení do dvou částí- teoretické a praktické. V teoretické části vycházím hlavně z dvou konceptů tzv. bandwagoningu a balancingu, které jsou aplikovány v empirické části a hodnotí přidružení k Číně, anebo vyvažování čínské moci v regionu. Výzkumní otázka …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the analysis of the reactions of two countries of Southeast Asia- Laos and Philippines on foreign operating and the influence of China in this region. The thesis is divided into two parts- theoretical and practical. Theoretical part is mainly derived from two concepts- bandwagoning and balancing, which are applied in the empirical part and assess its association with …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza reakcie dvoch štátov Juhovýchodnej Ázie- Laosu a Filipín na zahraničné pôsobenie a vplyv Číny v tomto regióne. Práca je členená do dvoch častí- teoretickej a praktickej. V teoretickej časti vychádzam prevažne z dvoch konceptov tzv. bandwagoningu a balancingu, ktoré sú aplikované v empirickej časti a hodnotia pridruženie k Číne, alebo vyvažovanie čínskej moci …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2020
  • Supervisor: Pavel Přikryl
  • Reader: Michal Strnad

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79360