Bc. Pavla Jarmičová

Diplomová práce

Hlavní močové proteiny v pachové komunikaci dvou poddruhů myši domácí M. m. musculus a M. m. domesticus

Major urinary proteins in chemical communication of two house mouse subspecies M. m. musculus and M. m. doemsticus
Anotace:
Důležitou roli v pachové komunikaci myši domácí (Mus musculus), hrají hlavní močové proteiny (MUP), nacházející se v moči i jiných sekretech mnoha druhů živočichů. Tyto proteiny jsou známé svou funkcí feromonového přenašeče, avšak v posledních letech se stále více objasňuje, že slouží také jako signál samy o sobě, bez navázaných těkavých látek. Je již známo, že u konspecifických jedinců dokáží vyvolat …více
Abstract:
Major urinary proteins (MUP), found in urine and other secretions of many animal species, play an important role in chemical communication of the house mouse (Mus musculus). These proteins are known to carry volatile pheromones, but in last few years it is increasingly clear, they also serve as a signal by themselves. It is already known, that these subtances may elicit various physiological or behavioural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta