Bc. Eliška Černá

Bakalářská práce

Finanční management neziskové společnosti Nadace Terezy Maxové

Financial management of a non-profit company Nadace Terezy Maxové
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací a jejich finančního managementu. První část práce se zabývá teorií neziskových organizací a charakteristikou jednotlivých typů, a to především nadací. Dále je definován finanční management neziskových organizací a jeho neodmyslitelné části jako jsou plánování, rozpočet a fundraising. Navazuje rozbor fungování neziskových společností a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issues of non-profit companies and their financial management. The first part is aimed at the theory of non-profit companies and the description of individual types of non-profit companies. It also defines the financial management of non-profit companies and the inherent parts thereof such as planning, budgeting and fundraising. Further, the thesis aims to analyse the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance