Bc. David Procházka

Diplomová práce

Marketingová strategie zavádění nového výrobku na trh

Marketing Strategy of Market Entry
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie zavádění nového výrobku na trh. Práce se soustředí na praktickou analýzu týkající se uvedení nového výrobku tekuté hydroizolace SikaRoof®MTC na český trh. Práce je rozdělena na tři hlavní části – část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část práce pojednává především o marketingových postupech a analýzách souvisejících …více
Abstract:
The present diploma thesis deals with the marketing strategy of introducing a new product to the market. It focuses on the practical analysis regarding the implementation of the new product of the liquid hydro-isolation “SikaRoof®MTC” (Moisture Triggered Chemistry) to the Czech market. The thesis is divided into three main parts – theoretical, analytical and a suggestion part. The subject matter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Miňovský, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting