Bc. David Procházka

Master's thesis

Marketingová strategie zavádění nového výrobku na trh

Marketing Strategy of Market Entry
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice marketingové strategie zavádění nového výrobku na trh. Práce se soustředí na praktickou analýzu týkající se uvedení nového výrobku tekuté hydroizolace SikaRoof®MTC na český trh. Práce je rozdělena na tři hlavní části – část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část práce pojednává především o marketingových postupech a analýzách souvisejících …more
Abstract:
The present diploma thesis deals with the marketing strategy of introducing a new product to the market. It focuses on the practical analysis regarding the implementation of the new product of the liquid hydro-isolation “SikaRoof®MTC” (Moisture Triggered Chemistry) to the Czech market. The thesis is divided into three main parts – theoretical, analytical and a suggestion part. The subject matter of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Miňovský, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting