Sabina MOROVÁ

Bakalářská práce

Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí

Extreme right parties in Central and Eastern Europe - comparison of the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě, konkrétně v České republice, Slovensku a Polsku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, definuje pojmy jako extremismus, radikalismus, populismus a další. Druhá část práce se zabývá prostředím krajní pravice v České republice, Slovensku a Polsku a konkrétněji se věnuje politickýcm stranám Sdružení …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis are extremely right-wing parties in Central and Eastern Europe, particularly in the Czech Republic, the Slovak Republic and Poland. The bachelor thesis is divided into three thematic parts. First part is theoretical, it includes the introduction to the issue of extremism, radicalism, populism etc. Second part is focused on the surroundings of far-right organisations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOROVÁ, Sabina. Extrémně pravicové strany ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/