Bc. Lucie Paseková

Master's thesis

Fenomén multikino

The Multiplex Phenomenon
Anotácia:
Diplomová práce se snaží přinést komplexní pohled na fenomén multikin. Zabývá se okolnostmi jejich vzniku v USA a jejich rozšířením do jiných částí světa. Rozebírá jejich nástup v ČR a jeho vliv na návštěvnost, tržby a na ostatní kina. A v závěru rozebírá jejich marketingový mix.
Abstract:
This thesis aims at bringing a complex overview of the multiplex phenomenon. It inquires into the circumstances of their emergence in the USA and their expansion into other parts of the world. It analyses their set-out in the Czech Republic and its influence on the visit rate, revenues and on other movie theatres. And in the conclusion it analyses their marketing mix.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta