Mgr. Luboš Klouček

Bakalářská práce

Detekce útoku úmyslného rušení v bezdrátových senzorových sítích

Jamming detection in wireless sensor networks
Anotace:
Cílem práce je navrhnout a naprogramovat modul (pro operační systém TinyOS), který bude detekovat útok úmyslného rušení (jamming attack). Dílčím cílem je implementace tří typů útočníka (deceptive jammer, random jammer a reactive jammer) a zjištění efektivity naimplementovaného modulu (počet false positives, počet false negatives) v simulátoru TOSSIM pro každý typ útočníka. Text práce musí zahrnovat …více
Abstract:
The aim of the thesis is to design and programme the module (for an operating system called TinyOS), which will detect the jamming attack. The partial aim is an implementation of three types of the jammer (the deceptive jammer, the random jammer and the reactive jammer), and finding the effectiveness of implemented module (number of the false positives, number of the false negatives) in the simulator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky