Bc. Irena Honsnejmanová

Diplomová práce

Nemoci v Evropě na počátku 21. století: regionálně-geografická analýza.

Disease in Europe at the beginning of the 21st century: regional-geographical analysis
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími nemocemi v Evropě z hlediska úmrtnosti. Klade si dva cíle. Prvním z nich je představení lékařské geografie, v České republice v současnosti opomíjené vědy, která však zažívá svůj vzestup v zahraničí, především v anglicky mluvících zemích. Práce shrnuje historii této disciplíny stejně jako její nejvýznamnější představitele a současnou literaturu …více
Abstract:
This master's thesis examines the most significant diseases in Europe from a mortality perspective. It has two objectives. The first one is to introduce medical geography, currently a marginalized field in the Czech republic, which is however on the rise in foreign, especially English-speaking, countries. The history of the field as well as its most important proponents and contemporary literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta