Radana POLEŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurence a konkurenční postavení konkrétní firmy

Competition analysis and competitive position of the selected company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Bögl a Krýsl, k.s. a přináší návrhy, jak zvýšit její postavení na stavebním trhu a zvýšení povědomí o firmě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část poskytuje teoretické informace o konkurenci, konkurenceschopnosti a nástrojích, které jsou využívány pro analýzu konkurence. Praktická část analyzuje konkurenční postavení firmy Bögl …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Bögl a Krýsl, k.s. and provides suggestions on how to increase position on construction market and how to increase position of the company. The work is divides into two parts. The first one provides theoretical information about competition, competitiveness and tools that are used for competition analysis. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLEŠÁKOVÁ, Radana. Analýza konkurence a konkurenční postavení konkrétní firmy. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností