Bc. Martina Neradová

Diplomová práce

Česká vědecká kinematografie v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se zaměřením na činnost Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při Československé akademii věd Brno

The Czech Scientific Cinematography in the Sixties and Seventies of the 20th Century with Regard to the Activitiy of the Czechoslovak Society for the Scientific Cinematography by the Czechoslovak Academy of Sciences Brno.
Anotace:
Práce pojednává o organizačním vývoji Československé společnosti pro vědeckou kinematografii při Československé akademii věd Brno. (Je zde pojednán vznik, činnost odborných sekcí, zahraniční spolupráce.). Čtenář se též seznámí s metodou „sběrného filmu“ a s dílem osobností činných v oboru vědecké kinematografie.
Abstract:
The study treats an organizational development of the Czechoslovak Society for the Scientific Cinematography by the Czechoslovak Academy of Sciences Brno. Herein the Society`s foundation, activities of its expert sections and the international cooperation are described. The reader gets acquainted also with a method of “the reception film” and with the work of distinctive personalities professionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Rygl
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta