Bc. Dagmar Tomášková

Bachelor's thesis

USA a globální environmentální politika – překážky efektivního vedení ve vnitřní politice mezi lety 2001 a 2019

USA and global environmental policy – domestic constraints on effective leadership between the years 2001-2019
Abstract:
Tato práce se zabývá rolí USA v multilaterálních snahách v environmentální politice, a jaký vliv na tuto roli mají akteři americké domácí politiky. Politika domácích aktérů, prezidenta a kongresu, je analyzována a nadále promítnuta do případových studiích, na kterých je zkoumán vzájemný vztah americké domácí politiky a výsledků mezinárodních environmentálních konferencí v prvních dvaceti letech 21 …more
Abstract:
This paper discusses the role of the USA in multilateral efforts in environmental policy. It also discusses the influence of the actors of american domestic policy, a president and a congress, on this role. The policy of domestic actors is analyzed and later projected onto case studies of global environmental conferences and there is examined the relation between the american domestic policy and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií