Bc. Dagmar Tomášková

Bakalářská práce

USA a globální environmentální politika – překážky efektivního vedení ve vnitřní politice mezi lety 2001 a 2019

USA and global environmental policy – domestic constraints on effective leadership between the years 2001-2019
Anotace:
Tato práce se zabývá rolí USA v multilaterálních snahách v environmentální politice, a jaký vliv na tuto roli mají akteři americké domácí politiky. Politika domácích aktérů, prezidenta a kongresu, je analyzována a nadále promítnuta do případových studiích, na kterých je zkoumán vzájemný vztah americké domácí politiky a výsledků mezinárodních environmentálních konferencí v prvních dvaceti letech 21 …více
Abstract:
This paper discusses the role of the USA in multilateral efforts in environmental policy. It also discusses the influence of the actors of american domestic policy, a president and a congress, on this role. The policy of domestic actors is analyzed and later projected onto case studies of global environmental conferences and there is examined the relation between the american domestic policy and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií