MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Doctoral thesis

Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk

Improvements in diagnosis and treatment of sever opportunistic fungal infections in patients with haematological malignancy and after stem cell transplantation
Abstract:
Jednou z nejčastějších komplikací nemocných s hematologickou malignitou jsou infekce. Mezi nimi nabývají stále většího významu infekce mykotické – zejména invazivní aspergilóza, která je dnes hlavní invazivní mykózou u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně a pacientů léčených pro akutní leukémii. Pro prognózu nemocných s invazivní mykózou má zásadní význam včasná diagnóza a včasné zahájení …more
Abstract:
Infections are one of the leading complications of patients with hematological malignancy. Invasive fungal infections – especially invasive aspergillosis - have become one of the major causes of morbidity and mortality mostly in patients with acute leukemia and after stem cell transplantation. Early diagnosis and prompt initiation of antifungal treatment are leading factors influencing prognosis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 10. 2008
  • Supervisor: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta