MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk

Improvements in diagnosis and treatment of sever opportunistic fungal infections in patients with haematological malignancy and after stem cell transplantation
Anotace:
Jednou z nejčastějších komplikací nemocných s hematologickou malignitou jsou infekce. Mezi nimi nabývají stále většího významu infekce mykotické – zejména invazivní aspergilóza, která je dnes hlavní invazivní mykózou u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně a pacientů léčených pro akutní leukémii. Pro prognózu nemocných s invazivní mykózou má zásadní význam včasná diagnóza a včasné zahájení …více
Abstract:
Infections are one of the leading complications of patients with hematological malignancy. Invasive fungal infections – especially invasive aspergillosis - have become one of the major causes of morbidity and mortality mostly in patients with acute leukemia and after stem cell transplantation. Early diagnosis and prompt initiation of antifungal treatment are leading factors influencing prognosis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 10. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta