Nikola PROŠKOVÁ

Bakalářská práce

Laktační poradkyně - úloha porodní asistentky v období kojení

Lactation Consultant - the role of the midwife during lactation
Anotace:
Hlavní roli při zahájení kojení a následném úspěšném kojení hraje edukace žen již v prenatálním období. Cíl: Cílem mé práce bylo zjistit, zda jsou ženy v oblasti kojení vzdělávány již před porodem, v jakém rozsahu a kdo jim informace poskytuje. Jak k této problematice přistupují porodní asistentky ve Vítkovické nemocnici a jak dlouho jsou ženy schopny kojit po odchodu z porodnice. Metodika: Práce je …více
Abstract:
The education of women in the prenatal period plays a key role at the beginning of breastfeeding and for subsequent successful breastfeeding. Goal: The goal of the thesis was to determine whether women are educated in the area of breastfeeding before childbirth, to what extent and who is provider of the information. How the midwives in the Vitkovice Hospital approach this issue and how long the women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010
Zveřejnit od: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROŠKOVÁ, Nikola. Laktační poradkyně - úloha porodní asistentky v období kojení. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta