Mgr. Michaela Matějková

Disertační práce

Rozvoj sociálních kompetencí klientů rezidenčních zařízení skrze alternativní metody výtvarné činnosti

Development of Social Competencies of Clients in Residential Facilities Through Alternative Methods of Art Activities
Anotace:
Disertační práce s názvem Rozvoj sociálních kompetencí klientů rezidenčních zařízení skrze alternativní metody výtvarné činnosti má za cíl představit problematiku poruchového a problémového chování skrze etiologii exogenního charakteru. Cílem první části je provést analýzu osobnostních predispozic, rodinné anamnézy, školy a školního prostředí u dítěte s poruchou chování. Teoretická východiska pak směřují …více
Abstract:
The aim of this dissertation with the title Development of Social Competencies of Clients in Residential Facilities Through Alternative Methods of Art Activities is to introduce the issues of behavioral disorders and problems through the aetiology of exogenous character. The goal of the first section of this dissertation is to carry out an analysis of personal predispositions, family history, educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta