Dagmar KYLAROVÁ

Bakalářská práce

Janelle Monáe: Queering Afrofuturism in Music

Janelle Monáe: Queering Afrofuturism in Music
Abstract:
This bachelor thesis deals with the revolutionary and innovative reflection of Afrofuturism in the musical work of African-American singer Janelle Monáe. The work aims to map the evolution of Afrofuturism as a cultural-aesthetic direction and in its context to analyze the influence of the singer's sexuality - queer identity, androgynous elements - and her ethnicities on her music, lyrics and visual …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá převratnou a inovativní reflexí Afrofuturismu v hudební tvorbě afroamerické zpěvačky Janelle Monáe. Práce si dává za cíl zmapovat vývoj afrofuturismu coby kulturně-estetického směru a v jeho kontextu analyzovat vliv zpěvaččiny sexuality - queer identity, androgynních prvků - a její etnicity na její hudbu, texty a vizuální styl. V tomto ohledu práce využívá zejména konceptu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Beneš, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYLAROVÁ, Dagmar. Janelle Monáe: Queering Afrofuturism in Music. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.