Mgr. Jitka Mazálková

Bakalářská práce

Žák se specifickými poruchami učení na střední škole.

The students with specific learning disabilities at a secondary school.
Anotace:
Anotace BUCHTOVÁ, Jitka. Žák se specifickými poruchami učení na střední škole: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2008. 48 l., 4 přílohy. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Šafrová. Bakalářská práce analyzuje problematiku vzájemných vztahů v třídním kolektivu ve vztahu k žákům se specifickými poruchami učení na střední škole. Úvodní …více
Abstract:
Abstract BUCHTOVÁ, Jitka. The students with specific learning disabilities at a secondary school: Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Didactic Technology, 2008. 48 p., 4 annexes. Thesis supervisor: PhDr. Alena Šafrová. The thesis analyzes the matter of relations within groups in classrooms, as regards pupils with specific learning disabilities at secondary schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování