Bc. Jan Kořének

Master's thesis

Realizace mezipředmětové výuky na ZŠ

Implementation of cross-curricular teaching at primary schools
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává a zabývá se studiem realizací interdisciplinárních, jinými slovy mezipředmětových vazeb ve výuce geografie na základní škole. Informace a fakta, která jsou v této diplomové práci představena, pocházejí ze samotných studií o této problematice a jsou podložena vlastním výzkumem ve formě dotazníků, které byly vyplněny a sepsány samotnými učiteli základních škol, kteří jsou …more
Abstract:
This diploma thesis deals with a study of the realization of interdisciplinary links in geography teaching at primary schools. The information and facts presented in this thesis come from the studies on this issue and they are based on my own research in the form of questionnaires and various essays, that have been completed and written by primary school teachers, who have been in practice for several …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta