Bc. Jan Kořének

Diplomová práce

Realizace mezipředmětové výuky na ZŠ

Implementation of cross-curricular teaching at primary schools
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává a zabývá se studiem realizací interdisciplinárních, jinými slovy mezipředmětových vazeb ve výuce geografie na základní škole. Informace a fakta, která jsou v této diplomové práci představena, pocházejí ze samotných studií o této problematice a jsou podložena vlastním výzkumem ve formě dotazníků, které byly vyplněny a sepsány samotnými učiteli základních škol, kteří jsou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a study of the realization of interdisciplinary links in geography teaching at primary schools. The information and facts presented in this thesis come from the studies on this issue and they are based on my own research in the form of questionnaires and various essays, that have been completed and written by primary school teachers, who have been in practice for several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta