Jitka Grusova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vzdělávání seniorů na příkladu projektu Akademie III. věku pod ZUŠ Hostivař

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá vzděláváním seniorů, především specifiky vzděláváním seniorů a překonáváním bariér vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část zahrnuje obecné poznatky o specifických požadavcích a bariérách ve vzdělávání seniorů. Dále vymezuje instituce, které se vzděláváním seniorů zabývají. V empirické části bylo využito dotazníkové šetření …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Simona Zavadilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.