BcA. Petra Obrovská

Master's thesis

1. Teoretická část: LGBT v animaci 2. Praktická část: I'll Drown - 2D animovaný hudební klip

1. Theoretical Part: LGBT in Animation 2. Practical Part: Greenland- 2D animated music video
Abstract:
1. Diplomová práce pojednává o LGBT tematice vyskytující se v animované tvorbě, zejména v mainstreamových animovaných filmech a seriálech. Práce zkoumá četnost a charakter tohoto spojení i vliv společenského kontextu. Zabývá se také queer čtením, které pomáhá nalézat skryté nebo nezamýšlené obsahy v narativech animovaných děl.
Abstract:
1. The diploma thesis deals with LGBT topics which are to be found in animated production, in particular in mainstream animated movies and series. The thesis examines frequency and character of this connection and influence of a social context. It deals also with queer reading, which helps to discover hidden or unintended contents in animated narratives.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Accessible from:: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Obrovská, Petra. 1. Teoretická část: LGBT v animaci 2. Praktická část: I'll Drown - 2D animovaný hudební klip. Zlín, 2014. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe