Adam SMIEŠKO

Bakalářská práce

Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce

Ethical boundaries of social work students on the example of prostitution
Anotace:
Práce je založena na analýze rozhovorů se studenty sociální práce a na jejich etických hranicích na příkladu prostituce. První kapitola se zaměřuje na prostituce a pohled studentů na tento fenomén. Dále, jaké možné příčiny mohou vést k provozování prostituce. Druhá kapitola zjišťuje, jak v souvislosti s etikou by se chovali studenti ke spolužačce, která vykonává prostituci. Jaké etické hranice hrají …více
Abstract:
The thesis is based on an analysis of interviews with social work students and their ethical borders on the example of prostitution. The first chapter focuses on prostitution and students' view on this phenomenon. Furthermore, what possible causes can lead to prostitution. The second chapter explores, how relating to ethics students would have behave to classmate, which performs prostitution. What …více
 

Klíčová slova

Prostituce etika morálka
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMIEŠKO, Adam. Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.