Theses 

Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635) – Mgr. Tomáš Miketa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tomáš Miketa

Diplomová práce

Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635)

Purchase Contract in our Case Law and in the European Soft Law Possible Impact of the Draft of the Regulation on a Common European

Anotace: Tato práce „Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635)“ pojednává o úpravě obchodní kupní smlouvy, o odlišné úpravě určené pro spotřebitele a o nařízení o společné právní úpravě prodeje. Obsahem je srovnání úprav v obchodním zákoníku a novém občanském zákoníku, zhodnocení opodstatněnosti odlišné úpravy pro spotřebitele a posouzení shod a rozdílů úprav obsažených v nařízení o společné právní úpravě prodeje a novém občanském zákoníku.

Abstract: This thesis „Purchase contract in our case law and in the European soft law possible impact of the draft of the Regulation on a Common European“ deals with purchase contract regulation, with different regulation intended for consumers and with Regulation on a Common European. The main content is comparation of Commercial code and New Civil code, evaluation of merits of different regulation for consumers and assessment of accordances and differences of regulations in the Regulation on a Common European and New Civil code.

Klíčová slova: Kupní smlouva, obchodní zákoník, nový občanský zákoník, nařízení o společné právní úpravě prodeje, spotřebitel, podnikatel.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz