Mgr. Tomáš Miketa

Master's thesis

Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635)

Purchase Contract in our Case Law and in the European Soft Law Possible Impact of the Draft of the Regulation on a Common European
Abstract:
Tato práce „Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635)“ pojednává o úpravě obchodní kupní smlouvy, o odlišné úpravě určené pro spotřebitele a o nařízení o společné právní úpravě prodeje. Obsahem je srovnání úprav v obchodním zákoníku a novém občanském …more
Abstract:
This thesis „Purchase contract in our case law and in the European soft law possible impact of the draft of the Regulation on a Common European“ deals with purchase contract regulation, with different regulation intended for consumers and with Regulation on a Common European. The main content is comparation of Commercial code and New Civil code, evaluation of merits of different regulation for consumers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta