Bc. Marek Brouček

Bakalářská práce

Učební pomůcka – Využití taktilních čidel v technice

Education tool - Using tactile sensors in technical systems
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výuky elektroniky v rámci předmětu pracovní činnosti na 2. stupni základní školy a to konkrétně na téma taktilních čidel. Na toto téma existuje jen velmi málo pramenů, ze kterých by se dalo čerpat jak při studiu, tak při výuce. Tato bakalářská práce je vytvořena za účelem poskytnutí studijní opory a studijního materiálu pro studium a výuku problematiky taktilních …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on teaching electronics in the course of technical education on the second stage of elementary school especially on the topic of tactile sensors. There are very few sources that could be used as a study material as well as material for teaching purposes on this topic. This bachelor thesis is created to provide academic support and study material for learning and teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.