Bc. Jarmila Novotná

Diplomová práce

Současná role marketingové komunikace v utváření spotřební kultury a moderního spotřebitele

The current role of marketing communication in shaping consumer culture and modern consumer
Anotace:
Diplomová práce „Současná role marketingové komunikace v utváření spotřební kultury a moderního spotřebitele“ si klade za cíl, kriticky zhodnotit roli spotřební kultury v pozdně moderní společnosti a interpretovat vliv marketingové komunikace na moderního spotřebitele a na utváření jeho identity. Diplomová práce dále definuje, jaké jsou efekty marketingové komunikace v sociálním prostředí a roli marketingové …více
Abstract:
The Master’s thesis "The current role of marketing communications in shaping consumer culture and the modern consumer" aims to enhance the role of consumer culture in postmodern society and interpret the impact of marketing communications on the modern consumer. At the same time thesis defines the effects of marketing communication in the social environment and the role of marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní