Martin Verner

Bachelor's thesis

The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area

Neúplnost Evropské Měnové Unie a způsob jak dosáhnout úrovně optimální měnové oblasti
Abstract:
Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů mohlo být v budoucnosti zamezeno.
Abstract:
The thesis describes the reasons for the latest issues the European monetary Union has been facing and aims to provide possible solutions in form of correcting the Monetary Union so that crises of large scale are prevented in the future.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Pavel Žamberský
  • Reader: Jakub Jedlinský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69307