Bc. František Baláž

Bachelor's thesis

Strana svobodných občanů: programová a tematická analýza

Free Citizens' Party: Programmatic and thematic analysis
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tematickou a programovou analýzou Strany svobodných občanů. Cílem práce je do co nejvyšší míry určit profilaci strany pomocí předem definovaných konceptů. Právě koncepty euroskepticismu, monotematičnosti, výklenkovosti a tematického vlastnictví jsou popsány v teoretické části práce. V analytické části práce jsou následně tyto koncepty aplikovány na Stranu svobodných občanů …more
Abstract:
This bachelor thesis presents an analysis of a political party, the Free Citizens' Party. The aim of the thesis is to provide a complete definition of the party’s profile using certain preexisting concepts. These concepts, namely of euroscepticism, single-issue parties, niche parties and issue ownership, are dealt with in the theoretical section. The analytical section applies the introduced concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Sax

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií